Inlärningsmaskinen och du - grunden i hela kursen

Din hund är som en inlärningsmaskin. Dess fina hjärna letar hela tiden efter samband mellan händelser - om X Y.

Exempel: Om det knackar på dörren kommer det någon. Om du rör kopplet kommer hunden få gå ut.

Hjärnan letar också samband mellan händelser, det egna beteendet och vilken konsekvens det egna beteendet då får vid den händelsen - om A så kommer beteendet B leda till konsekvensen C. Konsekvensen är avgörande för beteendets vara eller icke vara och vi kallar detta operant inlärning, när hunden opererar i sin miljö och ser vad som lönar sig för den.

Exemplet med dörren: Det knackar på dörren (A) - hunden skäller (B) - det kommer någon som man får hälsa på (C).

Här får beteendet att skälla en positiv konsekvens och hunden kommer sannolikt fortsätta med, eller till och med öka beteendet, att skälla när det knackar på dörren.

Den här kunskapen om hur vi kan förstärka ett beteende med en önskvärd konsekvens vill vi så ofta vi bara kan använda i hundträningen. Det betyder att vi jobbar med så kallad positiv förstärkning, vi stärker sambandet mellan beteende och förstärkare, dvs visar hundens fina hjärna att "när matte/husse säger så här (A) och om jag då gör så här (B) så vinner jag det här (C)".

Samtidigt som önskvärda samband mellan "händelse (A) - beteende (B)- konsekvens (C)" byggs upp genom vår hundträning så skapas ofrivilliga känslomässiga associationer, det sker så kallad respondent inlärning. Exempelvis om du är lugn och glad och tränar in beteendet "sitt" så kommer hunden associera beteendet sitt med en positiv känsla, medan om du är stressad och irriterad och tränar in beteendet "sitt" så kommer hunden associera beteendet sitt med en negativ känsla.

Ett vanligt exempel på respondent inlärning från många unghundsägares vardag är hunden som skäller på andra hundar på promenad. Den hunden har en inlärt negativ känsla, kanske rädsla, aggression eller frustration kopplat till att se andra hundar i just den situationen. Väldigt vanligt och väldigt lätt gjort i hormonstormarna att hunden får en negativ eller upphetsad association. Den goda nyheten är att även känslan går att träna hos våra hundar, detta gör vi genom att visa hunden att "bra!" du ser en hund, då kommer det godis - och med tiden bygger vi en gradvis mer och mer positiv känsla hos hunden associerad med att se andra hundar. Detta kallas motbetingning, eller motinlärning, vi lär hunden tvärtom mot vad den redan känner. En från hundens sida helt naturlig och ofrivillig inlärning - om vi gör jobbet :) - och detta kommer du såklart få lära dig här på kursen!

Slutligen

Din hund lär sig alltså saker HELA TIDEN - vare sig du vill eller inte :). Det är därmed bra att skaffa dig vanor där du får hunden att bete sig som du önskar så ofta som möjligt. Och precis som du nu gör med den här kursen - se till att lägga tid på träningen - så din fina hund lär sig det du vill, istället för annat som du kanske inte vill.

Den här kursen ger dig redskapen till effektiv och positiv inlärning. Du lär dig att vägleda din hund till att göra rätt och hur du effektivt förstärker ett beteende så du får mer av det i framtiden. Genom att träna med positiv förstärkning får du en hund som har en positiv känslomässig koppling till att samarbeta och träna med dig och du får gåvan av en hund som vill samarbeta med dig för att den vill, inte för att den aktar sig.

Det ska vara roligt att vara hund och att ha hund! <3Slutför och fortsätt