Instruktioner - så här tillgodogör du dig kursen på bästa sätt

Kursen består av övningar och teori samt personlig support

Övningarna lär dig och din hund hur ni kan samarbeta på ett fint sätt för en härlig gemensam vardag. För att nå dit behöver ni träna och göra träningen till en rolig del av vardagen. Genom att följa instruktionerna noga sker nyinlärningen på ett effektivt sätt. Ju mer vi låter hunden upprepa ett beteende och i gradvis svårare miljöer desto starkare blir banan i hjärnan och desto bättre funkar beteendet i alla möjliga sammanhang.

Teorin ger dig kunskap om hundens naturliga beteenden och orsakerna till dem, hundens etologi. Det här är kunskap som kan ge dig ökad förståelse för din hunds beteenden och behov - och vad du som hundägare kan göra för att optimera livet tillsammans med din hund. Det finns också avsnitt med problemlösning när din hund visar beteenden som du inte önskar.

När du ska träna med din hund

Läs både texten och titta på videon! Detaljerna i utförandet är viktigt för att vara tydlig med hunden så den förstår vilket beteende som ger den eftertraktade godisbiten och för att du ska få en effektiv inlärning av beteendet.

OBS: I en del videor säger jag "Valpen", informationen gäller precis lika mycket för din unghund eller vuxna hund - så lyssna på :).

Att stegvis jobba klart med en övning ger snabbare och precisare framgång än att göra 10 övningar till på samma tema, så jobba på och igenom dessa övningar på kursen! Kom också ihåg att varje steg i en övning med fördel görs lika lätt som steget innan, precis som i övningen gökuret, se lektion. Om något inte funkar - BACKA i svårighet och låt hunden klara av det lättare steget tio gånger - innan du testar nästa steg igen.

Du kan tillgodogöra dig materialet på två sätt

1) Följa kursupplägget som finns att ladda ner och där övningar och teori presenteras i en ordning anpassad efter att du kör hela kursen på egen hand.

Siffrorna som står framför övningarna här i lärplattformen visar till vilket pass i kursen som övningen tillhör. Du kan därför även utan nedladdning av kursplaneringen välja att göra alla övningar och teoridelar med en 1a framför sig under första veckan, med en 2a framför sig andra veckan osv.

2) Ta dig an övningar och teori efter behov. Om du hoppar mellan övningar så rekommenderas du följa den progression som ligger under varje avsnitt då övningar i flera fall bygger på de innan. Gör t ex kontaktövningarna i den ordning de presenteras,

Ta hjälp!

Använd möjligheten till support! Jag vill hjälpa till så mycket jag kan så du får lyckas med din träning - och det ger också mig värdefull information om vad som kan förtydligas eller saknas på kursen!

Det här är en grundkurs och kanske har du frågor om andra beteenden. Om jag kan ge generella råd så hjälper jag gärna till så ställ frågan vid våra zoommöten, se "Support".

Mer komplexa beteenden kan behöva ingående analys och i så fall kan jag komma att rekommendera privatträning eller beteendekonsultation för att kunna göra mer ingående analys - detta då felaktigt grundade råd kan förvärra ett beteende. Privatträning innebär enstaka timmar, beteendekonsultation startar med en fördjupad utredning och har minst en uppföljning.


Slutför och fortsätt