1 Varför träna kontakt?

Kontakt är grunden till allt samarbete. Kontakt betyder att din hund vänder sig till dig, håller koll på dig och lyssnar på vad du med gester eller röst har att säga - och att du vänder dig till din hund, håller koll på den och lyssnar på vad den med sitt hundspråk har att säga.

Du kan inte nog förstärka beteendet när hunden tittar på dig, rör sig mot dig, ger dig ögonkontakt! Gör det till en naturlig samvaro att så ofta som möjligt förstärka beteendet genom att säga "Bra!" när din hund vänder sig till dig - och såklart helst följ upp med en förstärkande godis eller lek.

En väl uppbyggd kontakt betyder att du har förstärkt beteendet att vända sig till dig - många gånger och i många olika miljöer. Hunden väljer dig framför annat i omgivningen.

Tips: Inled alla träningspass med kontakövning för att se till att ni är redo att samarbeta!

Slutför och fortsätt